leonardo transparent
Bun venit! Eu sunt Leonardo, gazda voastră.

Contact: office@eintegral.ro

I. Înregistrarea ca utilizator

 

Site-ul www.integralpentrucopii.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiţionată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). Pentru a beneficia însă de anumite servicii oferite de site, precum achiziţionarea produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.integralpentrucopii.ro sau verificarea situaţiei unor comenzi proprii, va trebui să vă înregistraţi ca utilizator (să vă creaţi un cont de utilizator pe site). Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dumneavoastră a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a www.integralpentrucopii.ro şi a Politicii de confidenţialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori şi Societate.

Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ale Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesaţi/folosiţi serviciile www.integralpentrucopii.ro.

Dacă folosiţi acest site, sunteţi responsabili cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor de acces în contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site şi sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate activităţile efectuate din contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site.

 

II. Datele personale

 

Prin înregistrarea ca utilizator al www.integralpentrucopii.ro vă vom solicita o serie de date personale, precum nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc., care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului www.integralpentrucopii.ro.

 

Aceste date sunt necesare în principal pentru:

 

crearea de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul societăţii;

comandarea şi livrarea de bunuri prin comerţ electronic pe site-ul societăţii (www.integralpentrucopii.ro);

transmiterea de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau a evenimentelor;

transmiterea de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri etc.);

efectuarea de sondaje, studii de piaţă etc.;

soluţionarea reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.

participarea la tombole/concursuri organizate de ASOCIAȚIA LEONARDO PENTRU EDUCAȚIE INTEGRALĂ;

Utilizarea informaţiilor personale

 

Atunci când ne furnizaţi în mod voluntar date personale, vom utiliza aceste informaţii numai într-o manieră permisă de lege. ASOCIAȚIA LEONARDO PENTRU EDUCAȚIE INTEGRALĂ nu va furniza sau vinde, fără acordul dumneavoastră, datele dumneavoastră personale niciunei organizaţii externe pentru utilizarea în beneficiul respectivei organizaţii.

 

ASOCIAȚIA LEONARDO PENTRU EDUCAȚIE INTEGRALĂ este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

 

Înscrierea pe situl www.integralpentrucopii.ro implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Societate în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

 

Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

 

Persoanelor înscrise pe site le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa ASOCIAȚIA LEONARDO PENTRU EDUCAȚIE INTEGRALĂ, Sector 1, Bucuresti, acesta poate primi:

 

dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

              i.        după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 

             ii.        după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

 

            iii.        notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 

dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001.